Tổng hợp chi tiết các bộ đề từ 00 đến 99 cực đẹp dễ ăn đậm

bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề từ 00 đến 99 luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm tại Hit Club. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn tất cả những bộ số thơm nhất dễ trúng lớn. 

Tìm hiểu các bộ đề từ 00 đến 99
Tìm hiểu các bộ đề từ 00 đến 99

Giới thiệu bộ đề từ 00 đến 99 

Bộ đề từ 00 đến 99 là tập hợp hai số tự nhiên được sắp xếp theo trình tự dùng để đánh lô đề. Vậy nên, sẽ có tổng cộng 100 bộ đề 00-99 thường xuyên được sử dụng. 

Theo TDTC, trước khi các bạn chọn bất kỳ bộ đề từ 00-99 đều cần soi cầu kỹ càng để đánh ít mà trúng được nhiều. Bạn cũng có thể tham khảo những thông tin hữu ích trên tại website của chúng tôi. 

Giới thiệu bộ đề từ 00 đến 99
Giới thiệu bộ đề từ 00 đến 99

Những bộ đề từ 00 đến 99 cực thơm  

Toàn bộ về bộ đề từ 00 đến 99

Dưới đây, HitClub sẽ tổng hợp đến các bạn tất cả những bộ đề từ 00 đến 99 đẹp nhất mà chúng tôi nghiên cứu được. Cụ thể như sau: 

 • Bộ đề 00: 00, 05, 50, 55
 • Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ 02: 02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ 03: 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ 04: 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ 05: 05,50,00,55
 • Bộ 06: 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ 07: 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ 08: 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ 09: 09,90,04,40,59,95,54,45
 • Bộ 10: 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ 11: 11,16,61,66
 • Bộ 12: 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ 13: 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ 14: 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ 15: 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ 16: 16,61,11,66
 • Bộ 17: 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ 18: 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ 19: 19,91,14,41,69,96,64,46
 • Bộ 20: 20,02,25,52,70,07,75,57
 • Bộ 21: 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ 22: 22,27,72,77
 • Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 25: 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ 26: 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ 27: 27,72,22,77
 • Bộ 28: 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ 29: 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ 30: 30,03,35,53,80,08,85,58
 • Bộ 31: 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ 32: 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ 33: 33,38,83,88
 • Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ 35: 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ 36: 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ 37: 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ 38: 38,83,33,88
 • Bộ 39: 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ 40: 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ 41: 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ 42: 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ 43: 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ 44: 44,49,94,99
 • Bộ 45: 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ 46: 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ 47: 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ 48: 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ 49: 49,94,44,99
 • Bộ 50: 50,05,55,00
 • Bộ 51: 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ 52: 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ 53: 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ 54: 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ 55: 55,50,05,00
 • Bộ 56: 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ 57: 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ 58: 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ 59: 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ 60: 60,06,65,56,10,01,15,51
 • Bộ 61: 61,16,66,11
 • Bộ 62: 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ 63: 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ 64: 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ 65: 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ 66: 66,61,16,11
 • Bộ 67: 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ 68: 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ 69: 69,96,64,46,19,91,14,41
 • Bộ 70: 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ 71: 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ 72: 72,27,77,22
 • Bộ 73: 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ 74: 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ 75: 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ 76: 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ 77: 77,72,27,22
 • Bộ 78: 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ 79: 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ 80: 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ 81: 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ 82: 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ 83: 83,38,88,33
 • Bộ 84: 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ 85: 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ 86: 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ 87: 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ 88: 88,83,38,33
 • Bộ 89: 89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ 90: 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ 91: 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ 92: 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ 93: 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ 94: 94,49,99,44
 • Bộ 95: 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ 96: 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ 97: 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ 98: 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ 99: 99,94,49,44

Những bộ đề từ 00 đến 99 này chỉ có tính chất tham khảo, nếu mọi người muốn có kết quả tốt nhất thì nên kết hợp thêm phương pháp soi kèo. Mỗi ngày Hit Club sẽ cập nhật những dự đoán về xổ số nên các bạn hãy chú ý theo dõi. 

Tổng hợp các bộ đề từ 00 đến 99
Tổng hợp các bộ đề từ 00 đến 99

Đọc thêm: Soi cầu 666 – Những điều làm nên kênh soi cầu uy tín

Cách sử dụng bộ đề sao cho hiệu quả

Sau khi đã có trong tay đầy đủ bộ đề từ 00 đến 99, câu hỏi đặt ra cho nhiều cược thủ là làm sao để áp dụng vào thực tế hiệu quả và mang về tiền thưởng. Dưới đây là một vài lưu ý dành cho anh em: 

 • Anh em có thể lựa chọn đánh lô đề với cả 2 hình thức: trực tiếp và online. Tuy nhiên, Hit Club khuyên rằng, anh em hãy lựa chọn đặt cược online vì tỉ lệ trả thưởng sẽ lớn hơn, lại đảm bảo uy tín. Nếu đặt đúng số, bạn sẽ được trả thưởng đầy đủ và ngay lập tức sau khi có kết quả.
 • Vốn được phân bổ hợp lí là điều rất quan trọng khi chơi bộ đề. Vì nếu anh em tất tay all-in vào một ngày hoặc chơi ngày vốn rất lớn, ngày vốn nhỏ. Vậy thì, những ngày sau sẽ không đủ tiền chơi và không đạt hiệu quả, rất dễ thua lỗ.
 • Hãy nghiên cứu thật kĩ dự liệu các bộ số đã về trong quá khứ, từ đó anh em sẽ có được cơ sở để lựa chọn đặt số tốt hơn cho mình.
 • Khi áp dụng chơi với bộ đề, đòi hỏi người chơi cần đặt niềm tin và kiên trì nuôi lô mới dành được kết quả tốt nhất. Bạn không nên nóng vội, sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.
 • Bộ đề chỉ là một trong các phương pháp đánh lô đề. Nếu bạn muốn có tỉ lệ thắng cao nhất thì cần áp dụng nhiều phương pháp chơi khác một cách linh hoạt.

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến bộ đề từ 00 đến 99 mà Hit Club muốn gửi tới các bạn. Hãy tham khảo kết quả soi kèo mỗi ngày hoặc tham khảo những người có kinh nghiệm để lựa chọn được bộ số đẹp nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *